גענעראַטאָר Hägglunds

גענעראַטאָר Hägglunds

220 V, 50 קוואַ

לענג 452, ה 190, ב 201

מאַקס אַקסל דרוק 1820