גענעראַטאָר פֿאַרזאַמלונג ASEA

120 קוואַ, 220 וואלטס